Teeehitus - Teesiht OÜ
Teehitus

Teeehitus

Teesiht OÜ teostab teeehituse töid üle terve Eesti.

Meie peamisteks klientideks on Riigimetsa Majandamise Keskus, omavalitsused ning eratellijad.

Teehitus

Rasketehnika rent, müük ja vahendus

Teesiht OÜ-lt on võimalik rentida erinevat rasketehnikat mitmekülgsete tööde tegemiseks. Vajadusel soetame, vahendame ja müüme rasketehnikat Euroopast ja mujalt.

Meie masinaparki kuuluvad:

 • Ekskavaatorid
 • Pinnasetihendaja
 • Kallurautod
Teehitus

Täitematerjalid

Teesiht OÜ eesmärgiks on müüa võimalikult kvaliteetseid täitematerjale.

Peamiste täitematerjalidena saame pakkuda:

 • Haljastusmuld
 • Liiv
 • Killustik
 • Kruus
 • Maakivid
Teehitus

Maaparandus

Teesiht OÜ omab maaparandus alal tegutsevate ettevõtete registreeringut (MATER).

Oleme spetsialiseerunud kaevetöödele ning seetõttu saame pakkuda järgmiseid valdkonnaga seotud teenuseid:

 • uute kraavide kaevamine ning olemasolevate kraavide settest puhastamine
 • settebasseinide kaevamine
 • tuletõrjetiikide või tiikide rajamine
 • truupide rajamine
 • planeerimistööd
 • materjali laadimine
 • karjääride haldamine
 • vundamentide täite ning ehitustööd